Behandeling

Behandelaanbod

In mijn praktijk krijg je behandeling op maat, want iedereen is anders. Ik maak hierbij gebruik van evidence based behandelmethoden. Dit betekent goede zorg die valt binnen de richtlijnen en die wetenschappelijk is onderzocht.

Je kunt bij mij terecht voor kortdurende, klachtgerichte trajecten in de Generalistische Basis-GGZ (tot 11 sessies).

Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek, de hulpvraag en de behandeldoelen.

Mijn expertise en affiniteit ligt met name op het gebied van EMDR. Daarnaast maak ik gebruik van CGT, COMET en oplossingsgerichte therapie.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die vastlopen in de verwerking van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld, geweldsincident of verlieservaring. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden, nachtmerries, schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is dan de eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Voor meer informatie: https://www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In de cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat niet de gebeurtenis, maar de gedachten (cognities) en gedragingen verantwoordelijk zijn voor het instandhouden van negatieve gevoelens en problemen. Bij CGT leer je via oefeningen en opdrachten in de sessies en daarbuiten anders te denken en te doen, waardoor klachten kunnen verminderen. CGT is een actieve en doelgerichte behandeling die zich vooral richt op het heden en de toekomst. CGT is gestructureerd, veelal kortdurend en gericht op verandering. Er is veel onderzoek gedaan naar CGT. Het is een bewezen effectieve behandeling en daarom vaak als eerste keus aanbevolen bij verschillende psychische klachten.

Competitive Memory Training (COMET)

COMET is een behandeling die zich richt op het verbeteren van het zelfbeeld. De behandeling is bedoeld voor mensen die negatief tegen zichzelf aankijken, maar die ‘ergens’ wel weten dat dit negatieve zelfbeeld niet klopt. Door middel van verschillende oefeningen en opdrachten wordt de aandacht gericht op positieve eigenschappen en kanten van jezelf, waar je te weinig oog voor hebt. Hierdoor kan op den duur een realistischer en positiever zelfbeeld ontstaan.

Oplossingsgerichte therapie

In oplossingsgerichte therapie richten we ons niet op het probleem, maar gaan we op zoek naar “oplossingen”. Samen onderzoeken we hoe je je sterke kanten kunt versterken om je doel te bereiken. We onderzoeken welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Aanvullend behandelaanbod

Online behandelmodules (e-health) kunnen worden ingezet binnen het behandeltraject. Behandeling via beveiligd beeldbellen is eveneens mogelijk.

Je kunt bij mij terecht met de volgende klachten

 • Traumagerelateerde klachten/ PTSS (specialisatie)
 • Angst (fobieën, sociale angst, paniek- of dwangklachten)
 • Verwerkingsproblemen door rouw en verlies
 • Stressgerelateerde klachten/ overbelasting/ burnout
 • Vaak piekeren
 • Depressieve klachten/somberheid
 • Onzekerheid/ zelfbeeldproblemen
 • Assertiviteitsproblemen/ moeite met grenzen aangeven

Wanneer kun je niet terecht

 • Crisisgevoeligheid/ suïcidaliteit
 • Psychotische klachten
 • Onvoldoende effect na meerdere psychologische behandelingen
 • Langerdurende zorg, zoals bij (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek
 • Complex trauma
 • Middelengebruik/verslaving
 • Ernstige eetproblematiek
 • (Dreigend) delictgedrag en agressieproblemen

Als één van bovenstaande problemen tijdens de behandeling naar voren komt, dan zul je worden verwezen naar passende zorg en stopt de behandeling. Dit omdat ik je in bovenstaande situaties niet de juiste hulp kan bieden die je nodig hebt.

Waar kan ik je mee helpen?

Psychologenpraktijk Esther Oirbons biedt kortdurende, psychologische behandeling, in de GB-GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Op een persoonlijke, betrokken en deskundige wijze wil ik samen met jou werken aan verandering en het vergroten van het vertrouwen om zelfstandig verder te kunnen gaan. Aanmelding is mogelijk na verwijzing door je huisarts.

Wil je meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met mij op!

Vrijblijvend contact

Wil je weten of ik je kan helpen?

Psychologenpraktijk Esther Oirbons

Biedt kortdurende, psychologische behandeling,
in de GB-GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar.

In verband met ernstige gezondheidsproblemen heb ik helaas moeten besluiten op dit moment te stoppen met mijn praktijk.

Ik adviseer je contact op te nemen met de huisarts of praktijkondersteuner voor aanmelding elders.

Cliënten die eerder bij mij in behandeling waren en vragen hebben, kunnen contact opnemen met de zorgadministratie van 1nP: 0900-5553000 of zorgadministratie@1np.nl

 

Contactgegevens

De praktijk heeft geen secretariaat. Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Telefoon: Zie 1nP

Email: info@psychologenpraktijk-estheroirbons.nl

Je kunt eveneens contact met mij opnemen via het aanmeldformulier.

Openingstijden

 • Maandag gesloten
 • Dinsdag gesloten
 • Donderdag gesloten

Adresgegevens

Psychologenpraktijk Esther Oirbons
Gesloten

 

Documenten