Praktijk

1nP

De praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP, een landelijke organisatie voor vrijgevestigde therapeuten. De afkorting staat voor “ 1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. Stichting 1nP verzorgt een deel van de administratie, waaronder het elektronisch patiëntendossier en de financiële afhandeling. Stichting 1nP handelt de facturatie af naar de verzekeraar via contracten met alle zorgverzekeraars. Zo wordt je behandeling volledig vergoed. Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico.

Mijn praktijk werkt samen met de praktijken van 3 andere collega’s, nl. Ellen Visser psychotherapie, De Gelder GZ Psycholoog en GZ Psycholoog Saskia Littink. Wij werken samen onder de naam Team Kansrijk.

Tijdens mijn geplande afwezigheid maak ik per cliënt afspraken over de waarneming.

 

Kosten & vergoedingen

Behandeling bij mijn praktijk wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Voor vergoeding heb je wel een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig.

Behandeling in de GB-GGZ wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) geregistreerd in vastgestelde trajecten die zijn gebaseerd op zorgzwaarte. Het gekozen traject is afhankelijk van de ernst van de klachten en wordt bepaald na de intake. Zowel de directe tijd (de gesprekken) als de indirecte tijd (verslaglegging, overleg, brief naar de huisarts) worden geregistreerd.

De volgende trajecten met bijbehorende tarieven worden door de NZa gehanteerd (2021):

 • Kort (gem. 300 minuten: 522,13 euro)
 • Middel (gem. 495 minuten: 885,01 euro)
 • Intensief (gem. 750 minuten: 1.434,96euro)
 • Chronisch (gem. 753 minuten: 1.380,49 euro)
 • Onvolledig behandeltraject (gemiddeld 120 minuten: 228,04 euro).

Een onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht als er geen verzekerde diagnose kan worden vastgesteld of als er binnen een traject van maximaal 120 minuten moet worden geconcludeerd dat behandeling in de S-GGZ nodig is.

Behandeling in de S-GGZ wordt geregistreerd met het DBC-systeem (Diagnose-Behandelcombinaties). De hoogte van de declaratie wordt bepaald door de diagnose en de duur van de behandeling.

Indien je aanspraak wil maken op zorg die niet wordt vergoed (zoals bij aanpassingsstoornissen of werkgerelateerde problemen) of als je liever niet wil dat de zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van behandeling, dan bestaat de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.

De kosten hiervoor bedragen voor een consult van 45 minuten 95 euro.

Wanneer je je afspraak wil annuleren, dien je dit uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet of niet tijdig worden afgezegd geregistreerd als een no-show. Het tarief hiervoor bedraagt 75 euro. Dit wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar en zul je zelf moeten betalen.

Houdt er in alle gevallen rekening mee dat je eigen risico volledig kan worden aangesproken. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt 385 euro per kalenderjaar.

 

Rechten & plichten

Je vindt hier onder andere informatie over de beroepscode, vertrouwelijkheid, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc. Tijdens het intakegesprek zullen we stilstaan bij dit document en sommige punten toelichten.

Document: Rechten en Plichten.

 

Kwaliteitsstatuut

In dit document wordt inzichtelijk gemaakt hoe de zorg geregeld is en wat je kunt verwachten gedurende de verschillende fasen van zorgverlening.

Daarnaast dient het kwaliteitsstatuut als kader voor ons professionele netwerk en stelt het financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid een oordeel te vellen over de kwaliteit van zorg.

Document: Kwaliteitsstatuut.

 

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt of ergens ontevreden over bent, dan nodig ik je uit om dit met mij te bespreken tijdens de afspraak of per e-mail. Een zorgvuldige afhandeling vind ik belangrijk. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kun je contact opnemen met 1nP voor klachtbemiddeling.

Bekijk: Klachtenregeling.

Clienten die niet zijn ingeschreven bij 1nP kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl.

Bekijk: Klachtenregeling NVGzP.

 

Privacy

Als BIG geregistreerd GZ-psycholoog heb ik een beroepgeheim. Dit houdt in dat ik vertrouwelijke informatie alleen aan derden (bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts) mag verstrekken met jouw (schriftelijke) toestemming.

In het privacystatement van 1nP staat beschreven hoe je privacy gewaarborgd wordt.

Bekijk: Privacystatement van 1nP.

In het privacystatement van Psychologenpraktijk Esther Oirbons, gevestigd aan de Groesbeekseweg 246-a te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82578508, staat beschreven hoe de praktijk verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Document: Privacy statement.

 

 Bedrijfsgegevens/ registraties

 • BIG nummer: 39915498825
 • KvK nummer: 82578508
 • AGB-code zorgverlener: 94012083
 • AGB-code praktijk: 94066234
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • IBAN: NL62KNAB0406727937

 

 Zorgkaart

Je mening over de hulp- en dienstverlening van zowel Psychologenpraktijk Esther Oirbons als 1nP wordt zeer op prijs gesteld en kun je laten weten op Zorgkaart Nederland.

Waar kan ik je mee helpen?

Psychologenpraktijk Esther Oirbons biedt kortdurende, psychologische behandeling, in de GB-GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Op een persoonlijke, betrokken en deskundige wijze wil ik samen met jou werken aan verandering en het vergroten van het vertrouwen om zelfstandig verder te kunnen gaan. Aanmelding is mogelijk na verwijzing door je huisarts.

Wil je meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met mij op!

Vrijblijvend contact

Wil je weten of ik je kan helpen?

Psychologenpraktijk Esther Oirbons

Biedt kortdurende, psychologische behandeling,
in de GB-GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar.

In verband met ernstige gezondheidsproblemen heb ik helaas moeten besluiten op dit moment te stoppen met mijn praktijk.

Ik adviseer je contact op te nemen met de huisarts of praktijkondersteuner voor aanmelding elders.

Cliënten die eerder bij mij in behandeling waren en vragen hebben, kunnen contact opnemen met de zorgadministratie van 1nP: 0900-5553000 of zorgadministratie@1np.nl

 

Contactgegevens

De praktijk heeft geen secretariaat. Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Telefoon: Zie 1nP

Email: info@psychologenpraktijk-estheroirbons.nl

Je kunt eveneens contact met mij opnemen via het aanmeldformulier.

Openingstijden

 • Maandag gesloten
 • Dinsdag gesloten
 • Donderdag gesloten

Adresgegevens

Psychologenpraktijk Esther Oirbons
Gesloten

 

Documenten